Begin

Accessio Taal & Inburgering

De Nederlandse taal is zeer belangrijke voor de dagelijkse gang van zaken, denk hierbij aan bankzaken, boodschappen, schoolgesprekken, een praatje met de buurman en bezoek aan de huisarts.

Daarbij is het van groot belang dat je de taal beheerst en begrijpt, zodat je goed kunt functioneren in de maatschappij.

U bent bij ons aan het juiste adres om het taalniveau van uw medewerkers te verhogen. Lees verder…


Hola!

Weet u hoe u in het Spaans de weg vraagt of op een terras drinken bestelt? Tijdens uw zakenreis op zoek naar een restaurant voor uw vergadering?

Wij kunnen u op weg helpen om de Spaanse taal te leren begrijpen en te spreken. Lees verder…


De overheid vindt het belangrijk dat anderstaligen mee doen in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door te werken of door een opleiding te volgen. De taal beheersen is één van de voorwaarden, bij ons kunt u terecht voor uw Inburgeringscursus. Lees verder…

Spaans

Espanõl con Accessio:

• De lessen worden gegeven door een gecertificeerd docent.

• Cursussen worden verzorgd in de leslokalen van Accessio Taal & Inburgering, gevestigd aan de Bergrand 234a te Roosendaal.

• De lesmomenten zijn:
– Dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur (nieuwe groep start 4 september) – gevorderden, 12 lesweken
– Dinsdagavond van 20:30 uur – 22:00 uur (nieuwe groep start 12 juni) – beginners, 12 lesweken
– Vrijdagochtend van 9:30 uur tot 11:00 uur (nieuwe groep start 7 september) – beginners, 12 lesweken

• Je betaalt voor onze cursus Spaans slechts € 180,00 voor 18 lesuren, inclusief lesmateriaal.

Meld u snel aan, de maximale groepsgrootte is 12 personen!


Nederlands

Nederlands als Tweede Taal:

Als u eenmaal in Nederland woont, is het goed dat u de Nederlandse taal beheerst. Het is van groot belang dat, u de Nederlandse taal goed kent; dit om een goede kans te maken in de samenleving.


Taal op de werkvloer:

Vooral op de arbeidsmarkt is het belangrijk, dat u de Nederlandse taal goed verstaat, duidelijk spreekt en begrijpend kunt lezen.

Het is gebleken, dat een goede beheersing van de Nederlandse taal uw arbeidskansen vergroot.


Mogelijkheden:

Bij ons is het mogelijk om de Nederlandse taal te leren, te verbeteren of te perfectioneren.

Heeft u interesse of vragen; neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Inburgering

Komt u vanuit een land dat buiten de EU valt, in Nederland wonen, dan moet u inburgeren. Dit betekent, dat u de taal moet leren spreken en kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Om te naturaliseren bent u verplicht, om aan uw inburgeringsplicht te voldoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Ons aanbod bestaat uit klassikale lessen in groepen van 16 tot 25 cursisten. De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde NT2 docenten. Tevens hebben wij klassenassistenten als extra ondersteuning tijdens de lessen en bieden wij de mogelijkheid om uw spreekvaardigheid te verbeteren door middel van onze eigen logopediste.

Intake:

Voordat u een traject start, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens nemen wij een TIWI (Toolkit Intake Wet Inburgering) af, waarmee uw kennis, vaardigheden en leerbaarheid getoetst worden. Aan de hand van de resultaten wordt uw niveau en trajectduur bepaald.

Bij Accessio Inburgering kunt u op elk moment instromen.

Alfabetisering:

Blijkt uit de TIWI toets dat uw vaardigheden minimaal zijn, zult u in een alfabetiseringstraject geplaatst worden. Na 6 maanden wordt getoetst of u op het juiste niveau zit om door te kunnen stromen naar een inburgeringstraject.

Inburgering:

Bent u voldoende gealfabetiseerd, dan wordt u in een inburgeringstraject geplaatst en zult u voorbereid worden op uw inburgeringsexamen. Tijdens het inburgeringsexamen wordt u getoetst op 5 vaardigheden die u moet beheersen, namelijk: lezen, schrijven, spreken, luisteren en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij).

Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan bent u verplicht om het examenonderdeel ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) te volgen. Het examenonderdeel ONA gaat over werken en werk zoeken. U kunt gedurende dit proces uw diploma uit uw thuisland laten waarderen. Heeft u een opleiding gevolgd, maar geen diploma behaald, dan kunt u het niveau van de opleiding laten bepalen.

Staatsexamen:

Bent u hoogopgeleid, dan is het mogelijk om bij ons een staatsexamentraject te volgen. Dit is belangrijk als u een beroepsopleiding wilt volgen of als u wilt gaan studeren. U heeft de keuze tussen een B1 en B2 traject.

Aanmelden cliënt:

Wilt u iemand aanmelden als cliënt, dan vult u dit formulier in.