Inburgering

Komt u vanuit een land dat buiten de EU valt, in Nederland wonen, dan moet u inburgeren. Dit betekent, dat u de taal moet leren spreken en kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Om te naturaliseren bent u verplicht, om aan uw inburgeringsplicht te voldoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Ons aanbod bestaat uit klassikale lessen in groepen van 16 tot 25 cursisten. De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde NT2 docenten. Tevens hebben wij klassenassistenten als extra ondersteuning tijdens de lessen en bieden wij de mogelijkheid om uw spreekvaardigheid te verbeteren door middel van onze eigen logopediste.

Intake:

Voordat u een traject start, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens nemen wij een TIWI (Toolkit Intake Wet Inburgering) af, waarmee uw kennis, vaardigheden en leerbaarheid getoetst worden. Aan de hand van de resultaten wordt uw niveau en trajectduur bepaald.

Bij Accessio Inburgering kunt u op elk moment instromen.

Alfabetisering:

Blijkt uit de TIWI toets dat uw vaardigheden minimaal zijn, zult u in een alfabetiseringstraject geplaatst worden. Na 6 maanden wordt getoetst of u op het juiste niveau zit om door te kunnen stromen naar een inburgeringstraject.

Inburgering:

Bent u voldoende gealfabetiseerd, dan wordt u in een inburgeringstraject geplaatst en zult u voorbereid worden op uw inburgeringsexamen. Tijdens het inburgeringsexamen wordt u getoetst op 5 vaardigheden die u moet beheersen, namelijk: lezen, schrijven, spreken, luisteren en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij).

Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan bent u verplicht om het examenonderdeel ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) te volgen. Het examenonderdeel ONA gaat over werken en werk zoeken. U kunt gedurende dit proces uw diploma uit uw thuisland laten waarderen. Heeft u een opleiding gevolgd, maar geen diploma behaald, dan kunt u het niveau van de opleiding laten bepalen.

Staatsexamen:

Bent u hoogopgeleid, dan is het mogelijk om bij ons een staatsexamentraject te volgen. Dit is belangrijk als u een beroepsopleiding wilt volgen of als u wilt gaan studeren. U heeft de keuze tussen een B1 en B2 traject.

Aanmelden cliënt:

Wilt u iemand aanmelden als cliënt, dan vult u dit formulier in.