Over ons

Geschiedenis:
Accessio Arbeidsdiensten B.V. is sinds 2004 gespecialiseerd in o.a.  Inburgeringscursussen, tot 2018 onder de naam “Accessio Inburgering”, welke de beschikking had over een Blik op Werk keurmerk. Voor meer informatie over Accessio Arbeidsdiensten B.V., kunt u terecht op www.accessiobv.nl.

Gezien de vele ontwikkelingen op taalgebied, is Accessio Arbeidsdiensten B.V. zich naast Inburgering  ook gaan richten op taalgebied in de breedste zin van het woord.

Om deze reden is in januari 2017 de nieuwe B.V. “Accessio Taal & Inburgering“ opgericht; per 1 januari 2018 is het Keurmerk actief onder deze nieuwe naam.

Heden:
Accessio Taal & Inburgering BV bestaat uit een team van gemotiveerde docenten, klassenassistenten en logopedisten , welke aangestuurd worden door het Bedrijfsbureau.

Zij zetten zich dagelijks in, om de cursisten de Nederlandse taal te leren, zodat zij aan het einde van hun cursus de taal voldoende beheersen.

De lessen worden verzorgd op de locaties te Roosendaal, Tholen en Oudenbosch.

Taal op de werkvloer:
Gezien het groot aantal buitenlandse werknemers bij bedrijven, bestaat er ook behoefte vanuit de werkgever  aan niveauverhoging van de Nederlandse taal bij deze werknemers.

Accessio Taal & Inburgering biedt de mogelijkheid om op uw locatie of bij onze locaties, cursussen te verzorgen om het lezen, spreken en/of schrijven in het Nederlands te verbeteren.