Over ons

Accessio Arbeidsdiensten is sinds 2004 gespecialiseerd in Inburgeringscursussen, momenteel onder de naam “Accessio Inburgering”, welke beschikt over een actief Blik op Werk keurmerk. Voor meer informatie over of aanmelden bij Accessio Inburgering, kunt u terecht op www.accessiobv.nl/inburgering.

Gezien de vele ontwikkelingen op taalgebied,  is Accessio Arbeidsdiensten B.V. zich naast Inburgering  ook gaan richten op taalgebied in de breedste zin van het woord.

Om deze reden is in januari 2017 de nieuwe B.V. “Accessio Taal & Inburgering “opgericht. Wij zijn momenteel bezig met het verkrijgen van het vereiste Blik op Werk keurmerk voor deze B.V.

Geschiedenis:
In 2003 werd Accessio Reïntegratiediensten BV opgericht. In 2013 nam Ton van der Zouwen het bedrijf over. Op 1 mei 2015 is de naam van het bedrijf gewijzigd in Accessio Arbeidsdiensten BV, omdat het aanbod is uitgebreid met verzuimbegeleiding training en advies voor bestuurders en ondernemingsraden. Daardoor wordt nu het gehele spectrum van arbeidsdiensten bestreken. Op 18 mei 2015 is het bedrijf verhuisd naar een modern kantoorgebouw in Roosendaal.  Alle activiteiten vinden nu onder één dak plaats.

Ton van der Zouwen is een ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf een beperking. Maar de eigenaar van  Accessio Arbeidsdiensten BV is hét voorbeeld dat een beperking geen beperking hoeft te zijn. Zijn ervaring is ook de visie van het bedrijf: neem de mogelijkheden die elk mens heeft als uitgangspunt. Dan kom je op de juiste plaats terecht, heb je de kans om door te groeien. En daar groeit een bedrijf weer van.

Heden:
Accessio Taal & Inburgering BV bestaat uit een team van gemotiveerde docenten, klassenassistenten en logopedisten , welke aangestuurd worden door het Bedrijfsbureau.

Zij zetten zich dagelijks in, om de cursisten de Nederlandse taal te leren, zodat zij aan het einde van hun cursus de taal voldoende beheersen.

De lessen worden verzorgd op de locaties te Roosendaal, Tholen en Oudenbosch.

Taal op de werkvloer:
Gezien het groot aantal buitenlandse werknemers bij bedrijven, bestaat er ook behoefte vanuit de werkgever  aan niveauverhoging van de Nederlandse taal bij deze werknemers.

Accessio Taal & Inburgering biedt de mogelijkheid om op uw locatie of bij onze locaties, cursussen te verzorgen om het lezen, spreken en/of schrijven in het Nederlands te verbeteren.